Δίσκοι πτερυγωτοί (Flap Discs)

Δίσκοι πτερυγωτοί (Flap Discs)

πτερυγωτοί δίσκοι CORINDON FLAPS ζιρκονίου είναι κατάλληλοι για χάλυβες, ανοξείδωτους χάλυβες (INOX) μη σιδηρούχα μέταλλα,ξύλο,κ.α
Χρησιμοποιούνται σε πληθώρα εργασιών όπως: Διαμόρφωση μεταλλικών επιφανειών από εργασίες συγκόλλησης , απομάκρυνση γρεζιών , σκουριών, βερνικιών,ασταριών κ.α
Είναι ελεύθεροι σιδήρου και θείου.
Συνδυάζουν πολύ καλή απόδοση τριβής με εξαιρετική τιμή.
Δεν φράζουν, δεν στομώνουν κατά την εργασία.
Δεν «μαυρίζουν» την επιφάνεια εργασίας κατά τη λείανση τους, και έχουν χαμηλό ποσοστό θορύβου.
Είναι διαθέσιμοι σε κόκκους 40 – 60 – 80 – 100 – 120.


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΣΚΩΝ

Κωδικός – Διαστάσεις

3004 FD11529 – 115 ZIRC INOX
3004 FD12529 – 125 ZIRC INOX

Κατηγορία:

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  • Τηρείται πάντα τους διεθνείς κανόνες ασφάλειας όπως αυτοί προβλέπονται.
  • Πριν από κάθε χρήση κάντε οπτικό έλεγχο για τυχόν ζημίες.
  • Μη χρησιμοποιείτε δίσκους οι όποιοι έχουν πέσει κάτω (με ή χωρίς τροχίστηκες μηχανές).
  • Οι δίσκοι πρέπει να χρησιμοποιούνται με σκοπό την τήρηση των περιοριστικών μέτρων στη χρήση, και του ορίου ταχύτητας της περιστροφής τους.
  • Οι δίσκοι που έχουν υποστεί ζημία και δεν έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές , ή χρησιμοποιούνται με τρόπο εσφαλμένο μπορεί να γίνουν επικίνδυνοι στη χρήση τους.
  • Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά, φόρμα εργασίας, γάντια εργασίας, ωτοασπίδες..
  • Οποιαδήποτε τεχνική τροποποίηση στις μηχανές τροχισμού (π.χ. αφαίρεση προστατευτικής ποδιάς, τοποθέτηση διαφορετικής διαμέτρου δίσκο από την προβλεπόμενη) μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή και θάνατο στο χρήστη.