Δίσκοι λείανσης μετάλλων – Χάλυβα

Δίσκοι λείανσης μετάλλων – Χάλυβα

Οι δίσκοι λείανσης CORINDON χρησιμοποιούνται σε ένα πλήθος εργασιών ( λείανση συγκόλλησης μετάλλων, λείανση συγκόλλησης αρμών, λείανση με σκοπό τη διαμόρφωση της ελαττωματικής επιφάνειας, κ.α.)
Ο δίσκος λείανσης CORINDON είναι κατασκευασμένος ώστε να προσφέρει μια εξαιρετικά ομοιογενή συμπεριφορά. Με την ταχύτατη αφαίρεση του υλικού στη διαμόρφωση της επιφάνειας που λειαίνει ,συμβάλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου εργασίας (εργατοώρα), αφήνοντας παράλληλα μια ευχάριστη αίσθηση στο χρήστη του γωνιακού τροχού, αφού δεν χρειάζεται να «πιέσει» το δίσκο με συνέπεια την καταπόνηση του μηχανήματος.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΣΚΩΝ

Κωδικός – Διαστάσεις

27Α241156022 – Φ 115Χ6.0Χ22.23
27Α241256022 – Φ 125Χ6.0Χ22.23
27Α241807022 – Φ 180Χ7.0Χ22.23
27Α242306022 – Φ 230Χ6.0Χ22.23

Κατηγορία:

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  • Τηρείται πάντα τους διεθνείς κανόνες ασφάλειας όπως αυτοί προβλέπονται.
  • Πριν από κάθε χρήση κάντε οπτικό έλεγχο για τυχόν ζημίες.
  • Μη χρησιμοποιείτε δίσκους οι όποιοι έχουν πέσει κάτω (με ή χωρίς τροχίστηκες μηχανές).
  • Οι δίσκοι πρέπει να χρησιμοποιούνται με σκοπό την τήρηση των περιοριστικών μέτρων στη χρήση, και του ορίου ταχύτητας της περιστροφής τους.
  • Οι δίσκοι που έχουν υποστεί ζημία και δεν έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές , ή χρησιμοποιούνται με τρόπο εσφαλμένο μπορεί να γίνουν επικίνδυνοι στη χρήση τους.
  • Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά, φόρμα εργασίας, γάντια εργασίας, ωτοασπίδες..
  • Οποιαδήποτε τεχνική τροποποίηση στις μηχανές τροχισμού (π.χ. αφαίρεση προστατευτικής ποδιάς, τοποθέτηση διαφορετικής διαμέτρου δίσκο από την προβλεπόμενη) μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή και θάνατο στο χρήστη.