Ράουλο διπλόζευγο

Ράουλο διπλόζευγο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κωδικός – Διάσταση

11608100 – 100 KG
11608300 – 300 KG
11608400 – 400 KG

Κατηγορία: