Μεντεσέδες μονού φτερού – Γαλβανιζέ πίρου

Μεντεσέδες μονού φτερού – Γαλβανιζέ πίρου

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κωδικός – Διαστάσεις

30041312 – 12mm 12X78
30041314 – 14mm 14X78
30041316 – 16mm 16X98
30041318 – 18mm 18X104
30041320 – 20mm 20X116
30041325 – 25mm 25X116
30041330 – 30mm 30X138

Σημ: Οι μεντεσέδες μονού φτερού είναι βαρέως τύπου, μεγαλύτεροι σε διατάσεις και πιο ενισχυμένοι.

Κατηγορία: