Μεντεσέδες διπλού φτερού – Γαλβανιζέ πίρου

Μεντεσέδες διπλού φτερού – Γαλβανιζέ πίρου

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κωδικός – Διαστάσεις

28051612 – 12mm
28051614 – 14mm
28051616 – 16mm
28051618 – 18mm
28051620 – 20mm
28051625 – 25mm
28051630 – 30mm

Κατηγορία: