Δίσκοι κοπής μετάλλων – Χάλυβα

Δίσκοι κοπής μετάλλων – Χάλυβα

Οι δίσκοι κοπής μετάλλων CORINDON έχουν μεγάλο φάσμα εφαρμογών ( κοπή σωλήνων, μεταλλικών φύλλων, ελασμάτων, κοιλοδοκών, κ.α.) σε σίδηρο και χάλυβα.
Η σύσταση τους επιτρέπει τη μεγαλύτερη απόδοση κοψίματος σε συνδυασμό με μεγάλη διάρκεια ζωής.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΣΚΩΝ

Κωδικός – Διαστάσεις

41A301153022 – Φ 115X3.0X22.23
41A301253022 – Φ 112X3.0X22.23
41A301803022 – Φ 180X3.0X22.23
41A302303022 – Φ 230X3.0X22.23
41A303503525 – Φ 350X3.5X25.40
41A304004040 – Φ 400X4.0X40.00

Κατηγορία:

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  • Τηρείται πάντα τους διεθνείς κανόνες ασφάλειας όπως αυτοί προβλέπονται.
  • Πριν από κάθε χρήση κάντε οπτικό έλεγχο για τυχόν ζημίες.
  • Μη χρησιμοποιείτε δίσκους οι όποιοι έχουν πέσει κάτω (με ή χωρίς τροχίστηκες μηχανές).
  • Οι δίσκοι πρέπει να χρησιμοποιούνται με σκοπό την τήρηση των περιοριστικών μέτρων στη χρήση, και του ορίου ταχύτητας της περιστροφής τους.
  • Οι δίσκοι που έχουν υποστεί ζημία και δεν έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές , ή χρησιμοποιούνται με τρόπο εσφαλμένο μπορεί να γίνουν επικίνδυνοι στη χρήση τους.
  • Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά, φόρμα εργασίας, γάντια εργασίας, ωτοασπίδες..
  • Οποιαδήποτε τεχνική τροποποίηση στις μηχανές τροχισμού (π.χ. αφαίρεση προστατευτικής ποδιάς, τοποθέτηση διαφορετικής διαμέτρου δίσκο από την προβλεπόμενη) μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή και θάνατο στο χρήστη.